miercuri, 18 august 2010

Propunere de politică publică privind asigurarea creșterii nivelului de protejare a patrimoniului cultural național

"În România, legislația în domeniul protejării patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) este relativ recentă (domeniul monumentelor istorice a fost reglementat începând cu anul 2001, arheologia, în anul 2000, patrimoniul mobil are un cadru legislativ din 2000, activitatea muzeelor și colecțiilor a fost reglementată începând cu anul 2003, iar patrimoniul imaterial începând din 2008). Deși actualul cadru legislativ are valențe europene (o parte dintre convențiile ratificate de România în domeniul patrimoniului cultural au fost integrate în legislația națională, împreună cu o serie de prevederi de la nivelul Uniunii Europene), experiența aplicării actualului cadru legislativ indică, în continuare, o serie de inadvertențe care trebuie remediate de urgență. În contextul integrării în structurile europene, aportul României la păstrarea identității culturale se realizează și prin conservarea, protejarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național În acest context, se impune luarea de măsuri, în plan administrativ și legislativ, care să asigure creșterea nivelului de protejare a patrimoniului cultural național.

Supunem atenției dumneavoastră, în cadrul procesului de consultare publică, propunerea de politică publică privind asigurarea creșterii nivelului de protejare a patrimoniului cultural național.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră pot fi transmise, în intervalul 9-18 august 2010, în format electronic, în atenția Compartimentului Coordonare Strategii și Politici Publice, la adresa cristina.cotenescu@gmail.com."


Niciun comentariu:

Related Posts with Thumbnails